Mẫu trống đồng trang trí được ưa chuộng của Trí Phát Đạt

Trống đồng Đông Sơn là tên một loại trống tiêu biểu cho Văn hóa Đông Sơn (700 TCN – 100) – một nền văn...

Xem chi tiết